Naše historie

Jsme tady, o.p.s. (původně jako občanské sdružení) vzniklo v březnu roku 2007 díky iniciativě rodičů těžce zdravotně postižených dětí a velké podpoře (dnes již zaniklé) ZŠ a MŠ Mateřídouška v Přerově – Předmostí.

Vznik sociální služby

Rodiče úzce spolupracovali s pedagogy a společně usilovali o maximálně možný rozvoj svých dětí v oblasti fyzické, psychické i sociální. Po skončení základní školní docházky však zjistili, že v Přerově a jeho blízkém okolí není zařízení, které by jejich dětem vyhovovalo a proto pro ně zřídili Aktivační centrum, které je od listopadu roku 2009 registrováno jako ambulantní sociální služba.

Rozvoj díky podpoře

Jelikož tato služba svou náplní doplňovala chybějící sociální službu v regionu, měla významnou podporu nejen od Olomouckého kraje, ale zejména od Magistrátu města Přerova. Ten občanskému sdružení poskytl zrekonstruované prostory, které byly plně funkční pro realizaci služeb Aktivačního centra. Od té doby uplynulo již mnoho let a my jsme moc rádi, že za tu dobu jsme se rozrostli nejen o metry čtvereční, ale hlavně o spoustu spokojených klientů a jejich rodičů.

Prohlédněte si náš původní web