I Vy můžete pomoci

Aktivační centrum – Jsme tady jako centrum denních služeb poskytuje služby ambulantní formou ženám i mužům s tělesným a zrakovým postižením ve věku od 14 do 40 let. Poskytujeme individuální přístup ke každému klientovi.

Individuální dárce

Jako individuální dárci můžete podpořit naši činnost zasláním finančních darů na náš účet č.: 2800474959/2010.

Děkujeme, že nám pomáháte POMÁHAT!

Při darování finančních prostředků můžete využít možnosti odpočtu daru od základu daně a to následovně:

U fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich celková hodnota (tedy i součet darů) dosahuje alespoň 1000 Kč nebo 2 % ze základu daně. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst maximálně 15 % ze základu daně. 

Odečíst si dary od daňového základu mohou rovněž právnické osoby, pokud částka dosahuje alespoň 2 000 Kč (podle § 20 odst. 8 Zákona o dani z příjmu). Celkem je možné odečíst maximálně do výše 10 % základu daně sníženého podle § 34 Zákona o daních z příjmu.

Opět se sčítají všechny dary za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o darech.  

Veřejná sbírka

Budeme moc rádi, když přispějete na veřejnou sbírku, kterou máme registrovanou na Krajském úřadě Olomouckého kraje.

Č. účtu veřejné sbírky je: 43-2692440267/0100.

Účelem sbírky je personální a materiálně technické zajištění provozu a rozvoje Aktivačního centra.

Při přispění na veřejnou sbírku je také možné využít možnosti odpočtu daru od základu daně.

Děkujeme všem, kteří přispěli!

Zakoupení sirupu

Koupí jakéhokoliv sirupu v Aktivačním centru od lokálních výrobců v hodnotě 130 Kč/2l přispějete na naši činnost částkou 10 Kč. Přijďte si vybrat z široké nabídky různých příchutí!