Denní centrum

Cílem našeho denního centra je podpora dětí i dospělých s tělesným a zrakovým postižením v dosažení co největší míry samostatnosti ve všech oblastech života. Službu poskytujeme klientům ve věku od 14 do 40 let. 

Nabízené sociální služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při samostatném pohybu v prostorách denního centra
 • Pomoc a podpora při podávání jídla

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Individuální pomoc klientům při úkonech osobní hygieny podle míry jejich potřeby

Poskytnutí stravy

 • Zajištění stravy
 • Přizpůsobení stravy potřebám jednotlivých klientů (krájení, rozmačkání, mixování)
 • Poskytnutí podpory a dopomoci při podávání jídla a pití.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností

Sociálně terapeutické činnosti

 • Činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pomoc při obnovování nebo upevňování kontaktů s rodinou, přáteli
 • Podpora sociálního začleňování lidí s postižením (účast na kulturních, sportovních a společenských akcích, výlety, procházky, návštěvy muzeí, výstav)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní sociální poradenství

 • Poskytnutí informací o tom, jak vyřešit nepříznivou sociální situaci.
 • Objasnění základních práv a povinnosti osob v souvislosti s využíváním sociálních služeb

Provozní doba

Aktivační centrum je k dispozici od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00

Denní kapacita

Denní kapacita Aktivačního centra je až 16 uživatelů, prostory jsou bezbariérové.

Aktivační centrum Jsme tady, o. p. s.
Aktivační centrum Jsme tady, o. p. s.