Statutární město Přerov


Olomoucký kraj


Ministerstvo práce a sociálních věcí


Ministerstvo kultury ČR

  Krajský úřad Olomouckého kraje vydal pod č.j. KÚOK/71170/2015/OE/400
  "Osvědčení o konání veřejné sbírky" Osvědčení

  Účel sbírky
  Shromáždění finančních prostředků na aktivační centrum, kde budou moci klienti i nadále získávat vědomosti, schopnosti a návyky, které jim umožní zlepšit kvalitu jejich života.

  Způsob konání sbírky
  sbírka bude prováděna na území České republiky,
  od 24. srpna 2015 na dobu neurčitou

  Číslo účtu, založeného pro tento účel u Komerční banky, je   
  43-2692440267/0100

  Další možností, jak přispět, jsou pokladničky umístěné na vybraných místech:

  Zdravíčko pro tělo i duši
  Tř. 17.listopadu 4, 750 02 Přerov
  10.00 - 13.00 Po - Pá

  Jsme tady, o.p.s.
  Sokolská 26, 750 02 Přerov
  8.00 - 15.00 Po - Pá

  Kontrolu a dozor nad konáním sbírky provádí
  Krajský úřad Olomouckého kraje.


  Dobrý den,
  děkujeme Vám, že podpoříte veřejnou sbírku. Děkujeme Vám za každý příspěvek, který pomůže zajistit péči o naše klienty.
  Zde si můžete stáhnout darovací smlouvu. Tento dokument je důležitý pro účely daňových odpočtů a je ho nutné vyplnit pouze v případě, kdy je darovaná částka vyšší nebo rovna 1000,- Kč pro fyzické osoby, nebo 2000,- Kč pro právnické osoby. Finančnímu úřadu musíte doložit Vámi požadovaný odpočet daně. Protože z bankovního výpisu nedokážeme vyplnit Vaše údaje, prosíme, abyste tyto údaje vyplnili v darovací smlouvě a ve dvou vyhotoveních zaslali na naši níže uvedenou poštovní adresu. Pokud ve smlouvě uvedete i emailovou adresu, po přijetí smluv Vám emailem potvrdíme jejich příjem a také Vám sdělíme datum, kdy Vám jednu podepsanou kopii odesíláme zpět.
  Naše poštovní a emailová adresa:

  Jsme tady, o.p.s.
  Sokolská 520/26
  750 02 Přerov

  info@jsmetady.cz

  V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte emailem.

  S pozdravem a přáním všeho dobrého
  Pavel Soukup

  Webhosting domény zajišťuje CZECHIA.COM