Statutární město Přerov


Olomoucký kraj


Ministerstvo práce a sociálních věcí


Ministerstvo kultury ČR
  20.12.2008 Za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova jsme vybavili naše Aktivační centrum sestavou polohovacích pomůcek k dosažení kvalitnější rehabilitace.

  sestava polohovacích pomůcek


  20.12.2008 Adventní koncert
  Přijali jsme pozvání na vánoční koncert a dostali možnost zastavit se v předvánočním shonu. Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody vystoupil pod vedením sbormistryně Kateřiny Skácelové, na klavír doprovázel Vojtěch Zajac. V programu zahrála Klára Přecechtělová a Martina Olivíková "Duo pro dvě flétny G dur" (L.v.Beethoven).
  Děkujeme za krásný umělecký zážitek.

  Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody Mgr. Petr Kulík Martina Olivíková a Klára Přecechtělová


  3.12.2008 Schůzka dětí, rodičů a spoustu přátel - Mikuláš


  Fotografie najdete zde.


  23.11.2008 Na rodiče také nezapomínáme!
  Od konce září každý čtvrtek od 9.00 hod do 11.00 hod. se koná „sedánek“ rodičů s psycholožkou. Pod jejím vedením si navzájem předávají rodičovské zkušenosti a dle potřeby jsou si podporou při řešení situací se kterými se každodenně setkávají.  19.11.2008 Na pozvání bývalého Jarkova asistenta se dvě plně naložená auta rozjela do Centra sociálních služeb v Olomouci, které nese název "KLÍČ".


  Protože stále sbíráme informace, navazujeme přátelská setkání, pozvání jsme přijali a moc se nám zde líbilo. Byli jsme mile přivítáni paní vedoucí, která nám pověděla o historii příspěvkové organizace poskytující denní, týdenní i celoroční péči pro handicapované děti a mládež.


  Mile si s námi popovídala a odpověděla na naše zvídavé otázky. Na závěr jsme si prohlédli budovu a seznámili jsme se s některými dětmi. Prostředí bylo nové a voňavé, bylo nám inspirací pro další rozvoj našeho sdružení. Doufáme, že i my jednou budeme moci toto pozvání oplatit.


  5.11.2008 Český jazyk a komunikace, počítač jako pomocník.
  19.10.2008 Významné projekty Olomouckého kraje 2008
  Celoživotní vzdělávání těžce zdravotně postižených osob
  a pomoc jejich rodinám


  16.10.2008 Součást práce v našem centru není jen relaxace, ale i rehabilitace "šítá na míru" každému klientovi.  Krásné prostředí náměstí T.G.Masaryka - Lipník nad Bečvou.


  12.10.2008 Beseda dne 12. října 2008 ve 13 hodin v Městské knihovně na nám. T.G.Masaryka 11, v Lipníku nad Bečvou.


  Dostali jsme pozvánku od CpKP střední Morava na Besedu k týdnu neziskových organizacích s Džamilou Stehlíkovou, ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny, předsedkyní Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. V diskuzi se hovořilo i o nově připravovaném Zákoně o veřejně prospěšných organizacích.
  Pavel Soukup


  7.10.2008 V Přerově se konala konference
  k českému předsednictví v Radě EU
  UNO prostřednictvím své přerovské sekce APNO a ve spolupráci s Olomouckým krajem uspořádalo v úterý 7. října konferenci na téma
  "České předsednictví - Výzvy a rizika".
  Konference se uskutečnila v přerovského hotelu FIT. Účastníci z řad neziskových organizací, studentů i široké veřejnosti měli možnost seznámit se s prioritami české vlády v průběhu nadcházejícího pololetí a s názory odborníků na evropskou integraci na jejich reálné uskutečnění. Na konferenci rovněž vystoupil i hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana Ing. Pavel Horák a náměstek primátora města Přerova Mgr. Josef Kulíšek.
  Bc. Marcela Vašeková

  RNDr. Ivan Kosatík Ing. Pavel Horák Mgr. Lucie Zavičáková

  Téma I: Česká politika a ekonomika v Evropské unii
  PhDr. Jan Závěšický, analytik, Mezinárodní politologocký ústav Masarykovy univerzity

  Téma II:Příležitosti regionu v souvislosti s předsednictvím
  Mgr. Lucie Zavičáková, katedra Politologie a evropských studií, Univerzita Palackého v Olomouci


  23.9.2008 Zahájení pravidelných hodin prokládal hudebním vystoupením pan Antonín Korduliak  17.9.2008 Dnes jsme zahájili vzdělávací kurzy Jsme tady.  13.9.2008 Pavel Novák pokřtil v pátek večer na Strojaři své CD s názvem - Pavel Novák s Eliškou uvádějí hity live 2008 a souseda přes plot Jirku Lajtocha.
  Při této příležitosti předal senátor a primátor Přerova Ing. Jiří Lajtoch osobní sponzorský dar 100 000,-Kč našemu občanskému sdružení.

  Pavel Novák a Ing. Jiří Lajtoch křtí CD předseda Pavel Soukup přebírá šek od Ing. Jiřího Lajtocha na závěr společné foto Yveta Zlámalíková, Ing. Jiří Lajtoch, Pavel Soukup
  autor fotografií Jan Gebauer
  Dostali jsme CD od Pavla Nováka Yveta se osmělila a požádala o podpis


  3.9.2008 V novém školním roce pokračují počítačové kurzy pro úplné začátečníky.


  26.7.2008 II.ročník rodinného grilování


  Již druhým rokem proběhlo rodinné grilování, které nesmí o prázdninách přece chybět. Tentokrát setkání proběhlo v Pavlovicích u Přerova ve znamení Přátelství a dobré nálady. I když jsme se ráno probudili do zamračeného dne,sluníčko nakonec zvítězilo a celý den jsme měli krásné počasí. Na zahradě u Soukupů bylo krásně! Tento den jsme dětem zpestřili o reflexní masáž SHIATSU, která je založena na tlakové masáži reflexních bodů a protažení těla. Děti byly s masáží moc spokojeni, za to patří velké poděkování pí. Libuši Válkové, která se touto metodou dlouhodobě zabývá. Na své si přišli i rodiče, kteří si poslechli malou přednášku o "zelených potravinách", s kterými nás seznámil p. Michal Turek. Aby nezůstalo jen u povídání, připravil p. Turek zelený koktejl a každý na závěr mohl ochutnat. Myslím, že to bylo pro všechny moc zajímavé. Domů jsme si odváželi spoustu nezapomenutelných zážitků! Na závěr bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří pomohli tuto akci uskutečnit. Díky jim jsme mohli společně prožít krásný den v přírodě, popovídat si a načerpat síly do dalších dní.
  Martina Spáčilová


  23.6.2008 Dnes proběhl zápis do prvního ročníku kurzů Jsme tady.

  Program kurzů jsme rozdělili do několika tématických částí, které se budou vzájemně prolínat. Hlavním cílem je umožnit přístup těžce zdravotně postiženým studentům k informačním technologiím a zavedení těchto technologií do výchovně-vzdělávacího procesu za podpory speciálních pomůcek.


  15.6.2008 proběhla akce SETKÁNÍ S KOŇMI, kterou v rámci projektu KONĚ PRO HANDICAPOVANÉ uspořádal dne 15. 6. 2008 jezdecký oddíl ZVR.Grygov, o.s.
  Slovy nelze vyjádřit pocity radosti dětí našich členů, které se mohly dostat do toho nejtěsnějšího kontaktu s takovými krásnými zvířaty, jako jsou koně. Pro některé bylo toto setkání setkáním prvním v životě. Pevně věříme, že naše spolupráce, kterou jsme navázali s jezdeckým oddílem ZVR.Grygov bude i nadále velmi úspěšná. Vždyť radost našich dětí, která zářila na jejich tvářích, za to stojí.


  Ještě jednou děkujeme všem sponzorům, bez nichž by se nám akci v takovém rozsahu jistě nepodařilo uspořádat.
  Fotografie najdete zde a zde.


  13.6.2008 VII. konference poskytovatelů sociálních služeb


  13.6.2008 Užitečné novinky pro handicapované, ale také soutěže, sportování, módu a přehlídky aktivit pro všechny - to všechno nabídne aktuální akce MEZI NÁMI. Výstava pomůcek, potřeb a služeb pro handicapované se koná od čtvrtku 12. do soboty 14. června na Výstavišti Flora Olomouc. Společně s výrobci, prodejci a distributory se jí účastní zástupci zdravotnických a sociálních zařízení, humanitárních organizací a občanských sdružení.


  28.5.2008 Počítačový kurz pokračuje s nasazením moderní techniky.


  14.5.2008 Počítačový kurz byl zahájen. Našla se i jedna neposlušná myš.


  3.4.2008 Jednání - Odbor sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu města Přerova,
  Odbor školství Magistrátu města Přerova,
  ředitelka Centra pro zdravotně postižené Olomouckého kraje,
  ředitelka ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, Pod skalkou 11,
  předseda občanského sdružení Jsme tady, o.s.
  Program:
  Projednání možnosti dalšího vzdělávání těžce zdravotně postižených osob po ukončení základního vzdělání.


  22.2.2008 Jednání - Ústav sociální péče - Denní pobyt pro mentálně postižené, Přerov

   


  24.1.2008 Návštěva v Denním centru Archa Charita Hranice

     Webhosting domény zajišťuje CZECHIA.COM